Darimex Nadzór Inwestorski

Strona Główna › Referencje

inni o nas

Zapoznaj się z naszymi referencjami

Nadzór prowadzony był zgodnie z naszymi oczekiwaniami i sztuką budowlaną. Codzienne pobyty na budowie, duże doświadczenie i ogromne zaangażowanie przyczyniły się do bezusterkowego przekazania obiektu wraz z jego końcowym rozliczeniem finansowym. Polecamy firmę Darimex obecnym i przyszłym inwestorom jako kompetentnego, godnego zaufania wykonawcę.

Tadeusz Marek

Prokurator Okręgowy

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku

Firma Darimex wykazała się dużą znajomością zagadnień projektowych i rozwiązań konstrukcyjnych. Dzięki współpracy z w/w firmą uniknęliśmy licznych problemów czekających na inwestorów. Z pełną satysfakcją zamierzamy powierzyć im pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji jako godnemu i rzetelnemu partnerowi, firmie.

Dariusz Ciszewski

Prezes Zarządu

KPKM Sp. z o.o.

Zespół inspektorów nadzoru wykazał się dużą wiedzą zawodową, bardzo dobrą znajomością obowiązujących przepisów i norm budowlanych oraz procesów inwestycyjnych. Wielkie zaangażowanie na rzecz sprawnej realizacji robót, rozwiązywanie na bieżąco wszelkich wynikających na budowie problemów sprawiły, że prace przebiegały zgodnie z przyjętym harmonogramem prac, a budżet zadania nie został przekroczony.

Paweł Orpik

Dyrektor

BOSiR

Wszystkie nadzorowane roboty na budynku zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i charakteryzują się dobrą jakością ich wykonania W związku z powyższym z przyjemnością możemy polecić firmę Darimex jako rzetelnego i godnego polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego.

Stanisław Juszkiewicz

Dyrektor ds. handlowych

Kalter Sp. z o.o.

Dzięki posiadanej wiedzy, doświadczeniu i ogromnemu zaangażowaniu, nadzór rozwiązywał z powodzeniem liczne problemy projektowe i realizacyjne. Polecam firmę Darimex obecnym i przyszłym inwestorom

dr n. med. Krzysztof Szafałowicz

Prywatna Praktyka Lekarska

Powierzone prace zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, w pełni profesjonalnie i w wyznaczonym harmonogramem terminie.

mgr inż. Jerzy Tokajuk

z-ca Kanclerza ds. Technicznych

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Firma Darimex dała się poznać jako solidny i fachowy partner. Obiekt został zrealizowany w przewidzianym terminie. Na szczególne podkreślenie zasługuje wysoki poziom świadczonych usług. Z jakości robót jak i terminowości wykonanych prac jesteśmy zadowoleni i z pełną odpowiedzialnością możemy polecić firmę Darimex jako wzór dobrej współpracy.

mgr inż. Cezary Zajkowski

Prezes Zarządu

KPK Sp. z o.o.

Współpraca z P. Dariuszem układa się bez zastrzeżeń. Oceniamy Jego jako bardzo sumiennego i rzetelnego fachowca z zakresu robót budowlanych, godnego zaufania i polecenia innym inwestorom.

mgr inż. Jarosław Michałowski

Prokurent

KPK Sp. z o.o.

Ocena końcowych robót pozwala polecić firmę Darimex jako solidnego i profesjonalnego inspektora nadzoru inwestorskiego. Nasze przyszłe inwestycje zamierzamy realizować z w/w firmą. Jej ogromne doświadczenie, kompetencja i elastyczność jest gwarancją osiągnięcia sukcesów inwestycyjnych.

Marcin Moskwa

Wiceprezes Zarządu

KPKM Sp. z o.o.

Codzienne pobyty na budowie, duże doświadczenie i ogromne zaangażowanie przyczyniły się do terminowego i bezusterkowego przekazania obiektu zlecającemu wraz z jego końcowym rozliczeniem finansowym. Polecamy firmę obecnym i przyszłym inwestorom jako kompetentnego, godnego zaufania wykonawcę.

Andrzej Bura

Z-ca Prokuratora Okręgowego

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku

nasze referencje

Zapraszamy do zapoznania się referencjami naszych klientów.

nasi partnerzy pobierz naszą ofertę

© 2012 Darimex.it. Wszystkie prawa zastrzeżone