Darimex Nadzór Inwestorski

Nadzór inwestorski

Formalno-prawne przygotowanie inwestycji.
Kontrola jakości i stanu zaawansowania robót.
Nadzór nad przestrzeganiem przepisów budowlanych.
Kontrola dokumentów finansowych wystawianych przez wykonawców.

Zarządzanie budową

Kontrolowanie prac budowlanych.
Koordynacja, nadzór i ocena prac projektowych.
Organizacja i zarządzanie budową, kompleksowe rozliczenie.
Zarządzanie kosztami, budżetem i jakością.

Pozostałe usługi

Doradztwo techniczne.
Przeglądy stanu technicznego.
Sporządzanie kosztorysów.
Pomoc przy wyborze firmy wykonawczej i projektowej.
Rozliczanie robót dodatkowych
skontaktuj się z nami

telefon: +48 668 821 695
e-mail: biuro@darimex.it
inni o nas

Dzięki posiadanej wiedzy, doświadczeniu i ogromnemu zaangażowaniu, nadzór rozwiązywał z powodzeniem liczne problemy projektowe i realizacyjne. Polecam firmę Darimex.

Powierzone prace zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, w pełni profesjonalnie i w wyznaczonym harmonogramem terminie.

Z jakości robót jak i terminowości wykonanych prac jesteśmy zadowoleni i z pełną odpowiedzialnością możemy polecić firmę Darimex jako wzór dobrej współpracy.

Firma Darimex wykazała się dużą znajomością zagadnień projektowych i rozwiązań konstrukcyjnych. Dzięki współpracy z w/w firmą uniknęliśmy licznych problemów czekających na inwestorów.

Wszystkie nadzorowane roboty na budynku zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną... Z przyjemnością możemy polecić firmę Darimex jako rzetelnego i godnego polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nasze przyszłe inwestycje zamierzamy realizować z w/w firmą. Jej ogromne doświadczenie, kompetencja i elastyczność jest gwarancją osiągnięcia sukcesów inwestycyjnych.

wybrane inwestycje

Pływalnia sportowa BOSiR (MOSiR) Zajezdnia autobusowa KPK Blok wielorodzinny Mackiewicza

nasi partnerzy pobierz naszą ofertę

© 2012 Darimex.it. Wszelkie prawa zastrzeżone. Witryna jest zgodna z xHTML 1.1. Strona wykorzystuje cookies.